Leasing i najem dla firm

Leasing i najem dla firm 

Leasing i najem nieruchomości stanowią popularne metody pozyskiwania aktywów biznesowych bez konieczności zakupu. Spotykamy się z rosną liczbą zapytań o waryfikację tego typu umów. Często zainteresowanie leasingiem i najmem pojawia się  ze względu na elastyczność i ograniczone koszty początkowe. Pamiętajmy, że transakcje leasingowe i najmu nieruchomości są uregulowane prawnie i mają swoje własne prawa i obowiązki zarówno dla wynajmującego / leasingodawcy) i najmującego / leasingobiorcy. 

Każda transakcja leasingu lub wynajmu nieruchomości powinna być ujęta w pisemnej umowie.

Umowa powinna:

 • Zawierać wszystkie istotne warunki, w tym okres trwania, stawki czynszu/leasingu, obowiązki utrzymania nieruchomości, prawa i obowiązki stron oraz warunki zakończenia umowy. Tu warto się nie bać i negocjować warunki umowy, a przed jej podpisaniem skontaktować się z prawnikiem. 
 • Jasno określać wysokość czynszu/leasingu, terminy płatności oraz wszelkie dodatkowe opłaty, takie jak opłaty za media czy utrzymanie nieruchomości.
 • Określać prawa i obowiązki zarówno leasingodawcy, jak i leasingobiorcy. To może obejmować obowiązki utrzymania nieruchomości, dostęp do nieruchomości, możliwość wprowadzania zmian czy prawa do wykupienia nieruchomości po zakończeniu umowy.
 • Jasno określać okres trwania leasingu/wynajmu oraz zasady jej przedłużenia lub rozwiązania.
 • Określać, kto jest odpowiedzialny za naprawy i utrzymanie nieruchomości. W przypadku wynajmu nieruchomości komercyjnej, często obowiązkiem najemcy jest utrzymanie i naprawa nieruchomości.
 • Zawierać postanowienia dotyczące zakończenia umowy, w tym warunki zwrotu nieruchomości leasingodawcy lub właścicielowi nieruchomości.

Umowa może zawierać postanowienia dotyczące możliwości wynajmu nieruchomości przez leasingobiorcę osobom trzecim (podnajmu).

W przypadku zmiany właściciela nieruchomości, leasingobiorca powinien być informowany i umowa może wymagać jego zgody na tę zmianę.

W przypadku wynajmu mieszkania, lokator może być objęty ochroną praw lokatorów, co może wpływać na zasady i procedury wynajmu.

Umowa może określać procedury rozwiązywania sporów, takie jak arbitraż lub mediacja, w razie sporu między stronami.

Leasing to popularna opcja finansowania, zarówno dla firm, jak i dla osób prywatnych. Jak wiele innych opcji finansowych, leasing ma swoje plusy i minusy. 

Plusy leasingu:

 1. Leasing pozwala firmom lub osobom prywatnym na uzyskanie dostępu do droższych aktywów, takich jak samochody czy sprzęt, bez konieczności ponoszenia wysokich kosztów początkowych. To pozwala na zachowanie płynności finansowej.
 2. Leasing umożliwia regularną aktualizację sprzętu lub pojazdów, co jest szczególnie ważne w branżach, gdzie technologia jest stale rozwijana.
 3. Leasingodawcy często oferują usługi związane z utrzymaniem i serwisem leasingowanego sprzętu, co może zmniejszyć koszty i obciążenia związanymi z utrzymaniem.
 4. W przypadku leasingu operacyjnego ryzyko spadku wartości aktywu spoczywa na leasingodawcy, co oznacza, że nie ponosisz ryzyka utraty wartości aktywu.

Minusy leasingu:

 1. W dłuższym okresie leasing może okazać się droższą opcją niż zakup, ze względu na opłaty leasingowe i inne koszty związane z umową.
 2. Podczas trwania umowy leasingowej, aktywo nie jest twoją własnością. To oznacza, że nie możesz go sprzedać ani wykorzystać jako zabezpieczenie kredytu.
 3. Umowy leasingowe mogą zawierać ograniczenia dotyczące użytkowania lub zużycia aktywu. Przekroczenie tych ograniczeń może generować dodatkowe opłaty.
 4. Leasingi, zwłaszcza te długoterminowe, mogą być trudne do wypowiedzenia przed czasem bez ponoszenia dużych kosztów – dlatego warto poświęcić swój czas i środki na zabezpieczenie się na wypadek rozwiązania umowy jeszcze przed jej podpisaniem.

Podsumowując, leasing może być korzystny, szczególnie jeśli potrzebują Państwo dostępu do aktywów bez dużego wydatku początkowego. Jednak warto dokładnie przeanalizować warunki umowy leasingowej i porównać je z innymi opcjami finansowania, aby ustalić, czy jest to najkorzystniejsza opcja dla twoich potrzeb.

A może najem auta? 

Najem samochodów na firmę stał się powszechną praktyką w biznesowym świecie. Firmy, zarówno te małe, jak i duże, coraz częściej wybierają wynajem aut jako alternatywę dla zakupu floty pojazdów. Dlaczego? Ponieważ najem samochodów oferuje szereg elastyczności i korzyści, które mogą przekładać się na efektywność działalności i zmniejszenie kosztów. W tym artykule przyjrzymy się, dlaczego wynajem samochodów na firmę jest atrakcyjną opcją.

 • Zakup floty samochodów może być kosztowny. Wynajem samochodów nie wymaga dużego wydatku początkowego. To pozwala na oszczędność kapitału, który może zostać zainwestowany w inne obszary działalności.
 • Wynajem samochodów daje firmom możliwość dostosowania floty do bieżących potrzeb. Możesz wynająć różne rodzaje pojazdów w zależności od projektu czy sezonu, co pozwala na optymalne wykorzystanie zasobów.
 • Wiele umów leasingowych obejmuje usługi serwisowe i utrzymania pojazdów. To znaczy, że nie musisz martwić się kosztami przeglądów, napraw czy wymiany opon.
 • Najem samochodów daje dostęp do nowoczesnych pojazdów z zaawansowanymi technologiami, w tym ekologicznymi i energooszczędnymi silnikami. To może wpłynąć na zmniejszenie kosztów paliwa.
 • Jeśli twój biznes rośnie lub zmienia się, możesz łatwo dostosować flotę, zwracając wynajęte samochody i wynajmując nowe. To znaczy, że zawsze masz dostęp do najnowszych modeli.
 • Po zakończeniu umowy leasingowej nie masz zobowiązań związanych z długoterminowym utrzymaniem i sprzedażą pojazdów. Możesz po prostu zwrócić wynajęte samochody.
 • Wynajęte samochody mogą tworzyć profesjonalny wizerunek firmy. Dla klientów i partnerów biznesowych to może być pozytywne wrażenie.
 • Najem samochodów może być bardziej konkurencyjny kosztowo niż zakup, jeśli uwzględni się wszystkie koszty związane z posiadaniem floty.

Najem samochodów na firmę oferuje przedsiębiorstwom elastyczność, dostosowanie do zmieniających się potrzeb i potencjalne oszczędności kosztów. Przed podjęciem decyzji warto dokładnie przeanalizować dostępne opcje leasingu i porównać je pod kątem indywidualnych potrzeb firmy.