Ugody przy kredytach frankowych

Ugody przy kredytach frankowych.

Odciążenie dla zadłużonych kredytobiorców

Kredyty hipoteczne denominowane w walucie obcej, zwłaszcza we franku szwajcarskim, były popularnym wyborem wśród polskich kredytobiorców w ciągu ostatnich kilku dekad. Niestety, nagły wzrost wartości franka szwajcarskiego w 2015 roku wywołał fale problemów finansowych dla tysięcy zadłużonych, gdyż spowodowało to znaczący wzrost rat kredytów. W odpowiedzi na ten kryzys, polskie banki i instytucje finansowe podjęły kroki w kierunku zawierania ugodowych rozwiązań z kredytobiorcami, aby złagodzić ciężar zadłużenia i zapewnić im oddech finansowy.

Czym są kredyty frankowe?

Kredyty frankowe to forma kredytów hipotecznych, w których zadłużenie jest denominowane w walucie obcej, najczęściej we franku szwajcarskim. W przeszłości, stosunkowo niskie oprocentowanie tych kredytów i stabilny kurs franka przyciągały wielu kredytobiorców. Jednakże, kredytobiorcy, którzy brali takie kredyty, byli narażeni na ryzyko, ponieważ zmiany w kursie wymiany mogą znacznie wpłynąć na wielkość raty kredytu.

Kryzys kredytów frankowych

W 2015 roku, Szwajcarski Bank Narodowy zdecydował się na zaskakujące unieważnienie stawki minimalnego kursu wymiany franka szwajcarskiego wobec euro. Co spowodowało gwałtowny wzrost wartości franka. Tysiące polskich kredytobiorców z kredytami denominowanymi we franku nagle znalazły się w trudnej sytuacji. Ich raty kredytów gwałtownie wzrosły, a wielu z nich nie było w stanie sprostać nowym wyższym ratom.

Ugody jako rozwiązanie

W odpowiedzi na kryzys kredytów frankowych, banki i instytucje finansowe podjęły próby złagodzenia sytuacji zadłużonych kredytobiorców poprzez zawieranie ugód. Ugoda to umowa zawarta między bankiem a kredytobiorcą, w której strony godzą się na zmianę warunków umowy kredytowej w celu ulżenia ciężarowi zadłużenia.

Przykłady zmian, które mogą być zawarte w ugodzie:

  1. Konwersja zadłużenia do złotówek: W niektórych przypadkach banki mogą zgodzić się na przeliczenie zadłużenia z waluty obcej na polskie złotówki po korzystnym kursie wymiany, co może znacząco obniżyć miesięczne raty kredytu.
  2. Obniżenie stopy procentowej: Banki mogą zdecydować się na obniżenie oprocentowania kredytu, co przekłada się na niższe koszty obsługi zadłużenia.
  3. Odroczenie spłaty części zadłużenia: W niektórych przypadkach banki mogą zgodzić się na odroczenie spłaty części zadłużenia lub przyznanie okresu karencji, w którym kredytobiorca płaci tylko odsetki, a nie kapitał.
  4. Rozłożenie zadłużenia na dłuższy okres: W celu zmniejszenia obciążenia miesięcznych rat, banki mogą zgodzić się na wydłużenie okresu spłaty kredytu.

Korzyści i ograniczenia

Ugody przy kredytach frankowych przynoszą wielu zadłużonym kredytobiorcom realne korzyści finansowe. Pozwalając im uniknąć trudności w spłacie zadłużenia i uniknięcia upadłości. Niemniej jednak, zawarcie ugody z bankiem może być czasochłonne i skomplikowane. W niektórych przypadkach, banki mogą odmówić zawarcia ugody, jeśli ocenią, że kredytobiorca jest zdolny do spłaty zadłużenia.

Kryzys kredytów frankowych był trudnym okresem dla wielu polskich kredytobiorców. Ugody przy kredytach frankowych stanowią szansę na odciążenie zadłużonych, pozwalając im na spłatę zobowiązań w bardziej stabilny i przystępny sposób. Niemniej jednak, negocjacje i zawieranie ugód mogą być skomplikowane. Dlatego warto skonsultować się z doświadczonym prawnikiem specjalizującym się w sprawach kredytów frankowych. Aby uzyskać wsparcie i profesjonalne doradztwo w tym procesie.

Skorzystanie z ugody proponowanej przez banki w sprawach frankowych może być kuszące. Ponieważ wydaje się ona oferować rozwiązanie problemu zadłużenia związanego z nagłym wzrostem wartości franka szwajcarskiego.

Niemniej jednak, istnieje kilka powodów, dla których niektórzy kredytobiorcy mogą uważać, że nie warto zawierać takiej ugody:

  1. Niepełne zrekompensowanie strat: Wielu kredytobiorców uznało, że proponowane przez banki ugody nie rekompensują w pełni strat spowodowanych nagłym wzrostem kursu franka szwajcarskiego. Często banki oferują jedynie symboliczną obniżkę oprocentowania lub przeliczenie zadłużenia na złotówki po korzystnym kursie, co nie zawsze odzwierciedla rzeczywistą wartość straty.
  2. Krótki okres spłaty: W wielu przypadkach, banki oferują krótki okres spłaty zadłużenia, co może skutkować wysokimi ratami i utrudnić kredytobiorcy spłatę kredytu. W takiej sytuacji, nawet pozornie korzystna ugoda może przerodzić się w dodatkowe obciążenie finansowe.
  3. Brak wsparcia dla wszystkich kredytobiorców: Nie wszyscy kredytobiorcy kwalifikują się do skorzystania z ugody proponowanej przez banki. Warunki uzyskania ugody mogą być sztywne, a niektórzy kredytobiorcy mogą zostać wykluczeni z tego typu rozwiązania.
  4. Brak uwzględnienia innych aspektów: Ugoda proponowana przez banki może koncentrować się tylko na zagadnieniach związanych z frankowym zadłużeniem. Pomijając inne kwestie, takie jak problematyczne postanowienia umowne czy niesprawiedliwe praktyki bankowe.
  5. Ryzyko braku porozumienia: W niektórych przypadkach, banki mogą odmówić zawarcia ugody, jeśli ocenią, że kredytobiorca jest zdolny do spłaty zadłużenia. Co pozostawia kredytobiorcę wciąż z problemem zadłużenia.
  6. Zaniechanie dochodzenia roszczeń: Zawarcie ugody może skutkować koniecznością zrzeczenia się praw do dochodzenia innych roszczeń związanych z kredytem frankowym. Co może ograniczyć możliwość uzyskania pełnego odszkodowania.

Warto zaznaczyć, że każda sytuacja jest inna, a korzyści i ryzyka związane z podjęciem ugody zależą od indywidualnych okoliczności kredytobiorcy. Zanim kredytobiorca podejmie decyzję, warto skonsultować się z doświadczonym prawnikiem specjalizującym się w sprawach kredytów frankowych. Aby uzyskać kompleksowe doradztwo i ocenić, czy proponowana ugoda rzeczywiście jest najlepszym rozwiązaniem w danym przypadku.


Jeżeli chcesz porozmawiać z nami o swojej sprawie i nurtujących Cię pytaniach zapraszamy do kontaktu.

Oraz do obserwowania nas na portalach społecznościowych: https://www.facebook.com/adwokatszczecincentrum oraz https://www.instagram.com/kancelaria.ajm/ .