Dlaczego dzisiaj dobry adwokat jest tak istotny?

Dlaczego dzisiaj dobry adwokat jest tak istotny?

Z okazji nowego rozdania, którym bywa zawsze rozpoczęcie nowego roku pragniemy przybliżyć Państwu bliżej sylwetkę adwokata. Kim może być w naszym życiu i w jakich sprawach może nam pomóc …  i czy każdy prawnik to adwokat?

Droga do zawodu adwokata bywa długa i często trudna. Najpierw pięcioletnie studia magisterskie następnie egzamin wstępny na aplikację, kolejne 3 lata nauki i pracy w trakcie aplikacji, po to by zwieńczyć to końcowym egzaminem adwokackim. Wniosek jest taki, że chociaż staralibyśmy się zrównać wiedzę pozyskaną w Internecie z wiedzą pozyskiwaną przez prawników w czasie studiów i dalej w trakcie aplikacji – nie zdołamy ocenić w pełni trafnie naszej sytuacji prawnej.

Warto przy tym zaznaczyć, że prawnikiem jest nazywany absolwent studiów prawniczych, zaś adwokatem jest prawnik, który ukończył aplikację i zdał z wynikiem pozytywnym końcowy egzamin adwokacki.

Praca adwokata często łączy w sobie analizę danego zagadnienia prawnego, poszukiwanie orzeczeń o zbliżonej tematyce, formułowanie pism procesowych oraz reprezentację w sądzie.

Co może stanowić zaletę dobrego adwokata względem zwykłego obywatela, który po raz pierwszy występuje przed sądem?

Silne zalety dobrego adwokata:

 • Wiedza zdobywana w trakcie 5 letnich studiów i 3 lat aplikacji.
 • Doświadczenie na sali rozpraw.
 • Dostęp do bazy aktualnych orzeczeń sądowych i komentarzy pozwalających zweryfikować stan sprawy w nawiązaniu do aktualnej tendencji w orzecznictwie.
 • Umiejętne zadawanie pytań świadkom i stronom postępowania.
 • Umiejętność odnalezienia mocnych stron postępowania i wyeksponowanie ich w sporządzanych pismach procesowych oraz na sali rozpraw.
 • Umiejętność odpowiedniego doboru dowodów pozwalających na przekonanie sądu o słuszności dochodzonych żądań.

Jakie jeszcze inne korzyści mogą Państwo otrzymać powierzając sprawę naszej Kancelarii w Szczecinie?

 • Korespondencja przesyłana do kancelarii jest skanowna na podany przez Klienta adres email, co zapewnia ciągłość w dostępie do informacji dotyczących sprawy oraz bieżące uzyskiwanie informacji o zmianach w sprawie.
 • Stały kontakt z sekretariatem Kancelarii, który jest zapewniany w godzinach pracy Kancelarii.
 • Możliwość bieżącego omawiania treści otrzymanego pisma z prawnikiem Kancelarii również telefonicznie, bez ponoszenia dodatkowych opłat i konieczności oczekiwania na umówioną wizytę.
 • Redagowanie pism procesowych przez prawników, bez konieczności angażowania własnego czasu. Z jednoczesnym zapewnieniem możliwości zweryfikowania treści pisma jeszcze przed wysłaniem do sądu jeżeli Klient ma takie preferencje.
 • Spotkanie informacyjne przed rozprawą celem podsumowania stanu sprawy i przygotowania do rozprawy.
 • Wcześniejsze ustalenie strategii negocjacyjnej ( np. przy zawieraniu ugód, negocjacjach procesowych i pozasądowych). Doradztwo prawne przy doborze odpowiednich rozwiązań i technik negocjacyjnych.
 • Przygotowanie umów indywidualnie dopasowanych do potrzeb Klienta w miejsce wzorów umów pozyskiwanych z Internetu, które są sporządzone w sposób ogólny, nie zabezpieczając w pełni interesów Klienta.
 • Koordynację ugody zawieranej przed mediatorem lub w formie aktu notarialnego.

 

Dobry adwokat Szczecin:

Adwokat może okazać się pomocny zarówno na etapie samego doradztwa w niemal każdej nurtującej nas sytuacji prawnej.  Choć kancelarie mogą mieć swoją specjalizację. Przed umówieniem wizyty warto upewnić się dana sprawa znajduje się w kręgu zainteresowań kancelarii). Pomoc prawna może w tym przypadku sprowadzić się do analizy stanu sprawy, dobrania odpowiedniego rozwiązania, ale także reprezentacji przed wszelkimi instytucjami, sądami i organami ścigania.

Warto pamiętać o tym, że pełnomocnictwo nie ogranicza naszych możliwości i nadal możemy podejmować działania we własnym imieniu. Niemniej jeżeli nie mamy takiej potrzeby wszelkie pisma, rozmowy, negocjacje aż po reprezentację na sali rozpraw może nam zapewnić pełnomocnik.

W tym miejscu obalę mit co do tego, że adwokat na rozprawie to brak konieczności składania zeznań przed sądem.

Adwokat może przybliżyć nam jeszcze przed rozprawą jakich zagadnień możemy się spodziewać na sali rozpraw. Będzie wypowiadać się w naszym imieniu co do sprawy, żądań, wniosków dowodowych. Będziemy mogli liczyć na jego radę gdy sąd będzie nakłaniać nas do ugody. Jednak warto zapamiętać, że stroną postępowania jest strona postępowania, czyli Klient adwokata. Zatem dowód z jego przesłuchania jest często obowiązkowy, a co najmniej pożądany.

 

Zapytaj, co możemy dla Ciebie zrobić – kontakt z naszą Kancelarią