Tag Archives: podział majątku

Podział majątku spółki cywilnej

PODZIAŁ MAJĄTKU SPÓŁKI CYWILNEJ Na początku rozważań w zakresie podziału majątku spółki cywilnej należy przypomnieć, że spółka cywilna nie jest spółką w rozumieniu prawa handlowego, a jej istota i główne założenia co do funkcjonowania uregulowane są w Kodeksie cywilnym. Co za tym idzie, majątek spółki cywilnej to tak naprawdę majątek wspólników działających w ramach spółki […]

Firma- czy musisz podzielić się firmą z byłym małżonkiem?

Firma- czy musisz podzielić się firmą z byłym małżonkiem? Dziś kilka słów o podziale majątku, ze szczególnym uwzględnieniem tych, którzy w ramach własnych firm współtworzyli majątek wspólny. Gdy pytam klientów, jakie składniki będą dzielone w ramach podziału majątku, bywają dom, środki pieniężne i kredyty. Te trzy płaszczyzny to zdecydowanie tematy wiodące. Gdy dopytuję o firmy, odnoszę wrażenie, że w tym zakresie […]